Котигорошко (kotyhoroshko) wrote,
Котигорошко
kotyhoroshko

красотіща

Секретаріат президента підготував порівняльну таблицю задоволення освітніх потреб росіян в Україні та українців в Росії у 2008-2009 навчальному році.

Таблицю підготовлено за оперативними даними Головної служби з питань гуманітарного розвитку.

Україна

Російська Федерація

Офіційна к-сть росіян в Україні

8 334 141

Офіційна к-сть українців у РФ

2 942 961

Дошкільні навчальні заклади з російською мовою виховання

983

Дошкільні навчальні заклади з українською мовою виховання

0

у них дітей

164 027

у них дітей

0

Загальноосвітні навчальні заклади з російською мовою навчання

1 199

Загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання

0

Загальноосвітні навчальні заклади з українською та російською мовами навчання

1 755

Загальноосвітні навчальні заклади з українською та російською мовами навчання

0

Загалом навчається російською мовою учнів загальноосвітніх навчальних закладів

779 423

Загалом навчається українською мовою учнів загальноосвітніх навчальних закладів

0

Вивчають російську мову як предмет (учнів)

1 292 518

Вивчають українську мову як предмет (учнів)

205

Вивчають російську мову факультативно або в гуртках (учнів)

165 544

Вивчають українську мову факультативно або в гуртках (учнів)

100

Професійно-технічні навчальні заклади з російською мовою навчання

35

Професійно-технічні навчальні заклади з українською мовою навчання

0

Професійно-технічні навчальні заклади з українською та російською мовами навчання

113

Професійно-технічні навчальні заклади з українською та російською мовами навчання

0

Загалом навчається російською мовою учнів професійно-технічних навчальних закладів

51 685

Загалом навчається українською мовою учнів професійно-технічних навчальних закладів

0

Загалом навчається російською мовою студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

59 656

Загалом навчається українською мовою студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

0

Загалом навчається російською мовою студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

395 186

Загалом навчається українською мовою студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

0

Надруковано підручників російською мовою за рахунок державного бюджету України (примірників)

1 555 500

Надруковано підручників українською мовою за рахунок державного бюджету РФ (примірників)

0

вартістю (грн.)

18 616 200

вартістю

0

Надруковано українсько-російських термінологічних словників за рахунок державного бюджету України (примірників)

125 000

Надруковано українсько-російських термінологічних словників за рахунок державного бюджету РФ (примірників)

0

вартістю (грн.)

1 500 000

Вартістю

0

Витрачено коштів з бюджетів всіх рівнів України на утримання навчальних закладів з російською мовою навчання (грн.)

3 195 634 300

Витрачено коштів з бюджетів всіх рівнів РФ на утримання навчальних закладів з українською мовою навчання

0
Перевод на русский (отсюда)


Украина

Российская Федерация

Официальное количество русских в Украине

8 334 141

Официальное количество украинцев в РФ

2 942 961

Дошкольные учебные заведения с русским языком воспитания

983

Дошкольные учебные заведения с украинским языком воспитания

0

в них детей

164 027

в них детей

0

Общеобразовательные учебные заведения с русским языком обучения

1 199

Общеобразовательные учебные заведения с украинским языком обучения

0

Общеобразовательные учебные заведения с украинским и русским языком обучения

1 755

Общеобразовательные учебные заведения с украинским и русским языком обучения

0

Всего обучается на русском языке учеников общеобразовательных учебных заведений

779 423

Всего обучается на украинском языке учеников общеобразовательных учебных заведений

0

Изучают русский язык как предмет (учеников)

1 292 518

Изучают украинский язык как предмет (учеников)

205

Изучают русский язык факультативно или в кружках (учеников)

165 544

Изучают украинский язык факультативно или в кружках (учеников)

100

Профессионально-технические учебные заведения с русским языком обучения

35

Профессионально-технические учебные заведения с украинским языком обучения

0

Профессионально-технические учебные заведения с украинским и русским языком обучения

113

Профессионально-технические учебные заведения с украинским и русским языком обучения

0

Всего обучается на русском языке учеников профессионально-технических учебных заведений

51 685

Всего обучается на украинском языке учеников профессионально-технических учебных заведений

0

Всего обучается на русском языке студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации

59 656

Всего обучается на украинском языке студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации

0

Всего обучается на русском языке студентов высших учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации

395 186

Всего обучается на украинском языке студентов высших учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации

0

Напечатано учебников на русском языке за счет государственного бюджета Украины (экземпляров)

1 555 500

Напечатано учебников на украинском языке за счет государственного бюджета России (экземпляров)

0

стоимостью (грн.)

18 616 200

стоимостью

0

Напечатано украинско-русских терминологических словарей за счет государственного бюджета Украины (экземпляров)

125 000

Напечатано украинско-русских терминологических словарей за счет государственного бюджета РФ(экземпляров)

0

стоимостью (грн.)

1 500 000

стоимостью

0

Потрачено средств из бюджетов всех уровней Украины на содержание учебных заведений с русским языком обучения (грн.)

3 195 634 300

Потрачено средств из бюджетов всех уровней РФ на содержание учебных заведений с украинским языком обучения (грн.)

0


 
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 625 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →